Jessheims nye bydel

På Ullkisas gamle stadion bygger Backe Romerike Jessheims nye bydel. På eiendommen bygges moderne leiligheter i alle størrelser. Jessheim Parks første fem byggetrinn er allerede ferdigstilt og overlevert til svært gode tilbakemeldinger fra boligkjøperne. Prosjektets sjette byggetrinn er nå under produksjon.

Anleggstrafikk

Anleggstrafikken til byggeplassen vil hovedsakelig gå fra Ringveien i syd, i forbindelse med brakkeriggen og vårt anleggskontor i Ringveien 29. Vi har dialog med barneskolen og har iverksatt tiltak for å sikre trafikken på en god og forsvarlig måte med tanke på gangtrafikk.

Gjennomføring av prosjektet

Graving på bygget har oppstart i uke 2.

Det skal monteres to tårnkraner i februar.

Betongarbeidene starter i februar.

Byggetrinn 6 ferdigstilles sommer/høst 2018.

Vi vil holde dere oppdatert på prosjektets fremdrift og varsle om eventuelle støyende arbeider.